MAnge bigbag sekker stablet oppå hverandre i grustak

BigBags (Storsekker)

BigBags / Storsekker er ideelt for å levere tilslag, sand, jord og elvestein, og våre BigBags / Storsekker er 1 kubikk i størrelse og inneholder ca 1,4 tonn. Alle varer fra John Myrvang AS (se meny til venstre) kan leveres i BigBags / Storsekker med unntak av varer over 130 mm i diameter.

Vi har egen kranbil som kan kjøre ut BigBags / Storsekker. Kranen på bilen er 16 tonn/meter, og den kan løfte en full sekk ca 7 meter ut fra lastebilen. Husk at ved beregning av levering så stikker støttebenet ut ca 2 meter på hver side av lastebilen.

Håndtering av BigBags / Storsekker

Når man skal flytte eller løfte BigBags / Storsekker er det veldig viktig at alle fire løftestropper benyttes. Våre sekker er solide, men når det lastes stein med kanter kan våre BigBags / Storsekker få rifter eller flenger, og om dette skjer kan dette resultere i at sekken ryker. På generelt grunnlag fraråder vi derfor på det sterkeste å gå tett inntil eller under BigBags / Storsekker når disse flyttes.

Utsett aldri BigBags / Storsekker for sterk varme eller skarpe gjenstander, hvis sekkene skal lagres er det viktig å dekke til slik at de ikke utsettes for sollys.

Bestilling av elvestein i BigBags/Storsekker må gjøres tre dager før avhenting. Med trafostein så prøver vi å til enhver tid ha sekker på lager.

 

0