Vestsiden pukkverk

Norges mest moderne pukkverk

Vestsiden pukkverk ble etablert i 1967, og ligger på Kilemoen, omtrent fem kilometer fra Hønefoss sentrum. Her leveres fjell som blir knust i et av Norges mest moderne pukkverk. Fra dette anlegget produserer vi omtrent 20 ulike fraksjoner, og vi har 11 personer som arbeider på anlegget.

Produksjon

Vestsiden Pukkverk leverer tilslag til betong- og asfaltproduksjon, og er sertifisert etter NS-EN 12620 (betongtilslag) og NS-EN 13043 (asfalttilslag), av Kontrollrådet. Vi har strøsingel og betongprodukter i tørre haller på vinterstid. Fra vårt anlegg kan dere hente selv, eller få varene tilkjørt med spesialbiler.

Nyttig informasjon

Formann: Helge Rundhaugen

Vår historie

Vestsiden Pukkverk ble startet i 1967 av Edvard Myrvang. John Myrvang overtok Vestsiden Pukkverk i 1970, og bygget det ut med større forknuser og mellomsilo samt montert spindelknuser 13/36 i 1972. Siden den gang har det vært gjort kontinuerlig utbygging av anlegget.

I 1997/98 hadde Vestsiden pukkverk en større ombygging med ny ferdigvaresilo og siktestasjon. Det ble montert to nye knusere, og hele anlegget fikk datastyring. Den gang var Vestsiden pukkverk et av Norges mest moderne pukkverk med industriell produksjon.

I 2008/2009 ble anlegget bygget ut ytterligere, med to nye sikter, to nye knusere og to mellomlagre. Dette har resultert i at anlegget nå består av tre komplette anlegg som kan produsere hver for seg eller samlet. Alt er automatisert, og operatøren kan følge produksjonen via kameraer og styre anlegget via et nettbrett.

Dokumentasjon

Kart og Kontakt

Ikon - klokke

Åpningstider

Mandag - torsdag: 07:00-16:00
Fredag: 07:00-15:00

Ikon - kartmarkør

Postadresse

John Myrvang AS
Nymobakken 34, 3516 Hønefoss

Ikon - kartmarkør

Adresse

Vestre Ådal 12
3516 Hønefoss

Ikon - telefon

Telefon

Ordretelefon: 32 18 18 00
Vekta: 32 11 51 00
Avdelingsleder: 930 15 318

Vil du vite mer om vårt anlegg Vestsiden pukkverk?