Dokumentasjon

Les mer om kontrollsystemsertifikater, støvnedfall, vannprøver og radonprøver ved våre anlegg

Kontrollsystem-sertifikater

Støvnedfall

Vi har siden 2011 utført 12 støvnedfallsprøver fra hver avdeling. Her ligger rapportene fra NTNU som har analysert innholdet fra bøttene. Hver prøve koster 1500,- å analysere pluss kostnaden med innsamling og sending. Totalt 2500,-

Investeringer

I 2011 investerte vi 1 000 000,- til nytt vanningsanlegg ved Vestsiden pukkverk, slik at vi kan vanne ned til -8 grader uten at det fryser. Hele anlegget er helautomatisert slik at vannet spruter når massen er på båndene.

I 2012 ble det investert 300 000,- i en traktor med spyletank, slik at vi kan vanne veiene og spyle Ådalsveien når den blir støvete.

I 2013 investerte vi 700 000,- i et spyleanlegg for å hindre at det følger med finstoff på dekkene ut på Ådalsveien. Vi har også asfaltert et større område på innsiden av vekta, og satser stort for å bedre miljøet rundt pukkverket.

Vi fortsetter å måle på Vestsiden pukkverk til vi har fått full kontroll på støvet, og i

2014 gjorde vi vår største innvestering på over 4 000 000,- for å bygge inn siloanlegget vårt og redusere støvflukten fra pukkverket.

I 2014 bygget vi også et støvsugeranlegg inne i bygget for å minske støveksponeringen til de ansatte ved rengjøring.

Vannprøver

Offentlige krav til vannkvalitet

Ved Vestsiden pukkverk og Lunner pukkverk tar vi ut vannprøver av det vannet som siger gjennom grunnen og kommer ut i grøftene ved pukkverkene. Vårt mål er at dette vannet skal ha drikkevannskvalitet, og sender inn prøver til Eurofins som om det er drikkevann.

Dette vannet har ingen farlige nivåer i seg og blir karakterisert som rent vann. Vi har ingen krav om å ta prøver fra dette vannet, fordi vannet forsvinner i grunnen og ender ikke ut i en vannkilde. Vi har valgt å ta prøver slik at vi har dokumentasjon på det som slippes ut fra pukkverket.

Rapporter

Radonprøver

Vi har ikke radonproblematikk i våre tilslag ved Heen grustak, Prestmoen grustak, Vestsiden pukkverk, Lunner pukkverk eller Lygna pukkverk. Vi har tatt prøver av stein, steintilslag og sandtilslag for å kunne levere tilslag til barnehager og boliger.

Vil du vite mer om våre analyser og prøver?

Ta kontakt med oss, så svarer vi på dine spørsmål.

Kontakt oss