Heen grustak

Et av Østlandets største grustak

Heen grustak har bestått siden 1935, og ligger på Hensmoen, seks kilometer nord for Hønefoss. Grustaket er et av de største på Østlandet, med en topp moderne siktestasjon, og har sin hovedleveranse til større betongprodusenter på Ringerike, i Oppland og i Oslo-regionen. Totalt leverer vi over 30 ulike varer fra Heen grustak.

Produksjon

Grustaket leverer tilslag til betong- og asfaltproduksjon, og er sertifisert etter NS-EN 12620 (betongtilslag) og NS-EN 13043 (asfalttilslag) av Kontrollrådet. Heen Grustak har spesialisert seg på rund natursingel og rund elvestein opp til 300 mm, og leverer denne over hele Sør-Norge, samt til Tyskland og Nederland. På vinterstid kan vi levere oppvarmet støpesand fra vår varmesilo, og vi har 50-100 000 tonn betongsand på lager til enhver tid. Heen grustak har et topp moderne sikte- og siloanlegg for produksjon av naturvarer, hvor vi tar ut åtte fraksjoner i prosessen, samt et knuseanlegg for å knuse naturstein til pukk i ulike fraksjoner.

Visste du at …

Produksjonen er godkjent av Kontrollrådet, og vi er medlemmer av Pukk- og Grusleverandørenes Landsforening.

Reguleringsplan Heen Grustak

Vi driver en prosess med grunneiere, kommunen, naboer og offentlige myndigheter, der vi ser på muligheten for å ta ut grus i fremtiden. Hensmoen har en grusressurs som kan dekke behovet for Ringerike i mange generasjoner frem i tid. Det er en av Norges største grusressurser. NGU har skrevet at grusen er nasjonalviktig.

Vår historie

Heen Grustak ble drevet av Elling Lafton, med sønnene Birger og Koldbjørn, og har vært i kontinuerlig drift siden 1935. John Myrvang og Edvard Myrvang overtok driften i august 1954 under navnet Myrvang Sandforetning

Firmaet opplevde stor fremgang da det i 1955 ble tatt i bruk slepeskrapespill som forsynte et nytt siloanlegg med varer. Dette er et wiretrekk hvor skuffene med råvarer ble trukket opp til ei høne, innmatingstro, for videre sortering i siloanlegget. Dette anlegget bestod av to tromler og ei sikt med transportører.

I 1981 bygget vi en varmesilo med et hetoljefyringsanlegg, som ble ombygget i 2001, med nytt fyranlegg med mindre utslipp. Fra dette anlegget leverer vi varmbetongsand til kunder.

Nytt knuseverk for knusing av naturstein ble montert i 1985, og ble utvidet med ny Svedala 4000-knuser i 1994. Her produseres fraksjonene 0-4 mm, 4-8 mm, 8-11,2 mm og 11,2-16 mm. Dette anlegget blir betjent av én person med hjullaster.

I dag skjer produksjonen med hjullastere som henter grusen fra veggen. Den blir båret til en materstasjon som fordeler grusen opp på et transportbånd som igjen fører grusen opp i et siloanlegg. Der blir grusen siktet og fordelt ned i åtte ulike siloer etter størrelse. Dagens siloanlegg ble bygget i 1978 med tre sikter, dette fungerer helt utmerket den dag i dag.

Før 1954

Dokumentasjon

Kart og Kontakt

Ikon - klokke

Åpningstider

Mandag-torsdag: 07:00-16:00
Fredag: 07:00-15:00

Ikon - kartmarkør

Adresse

John Myrvang AS
Nymobakken 34, 3516 Hønefoss

Ikon - telefon

Telefon

Ordretelefon: 32 18 18 00
Avdelingsleder: 930 15 311

Vil du vite mer om vårt anlegg Heen grustak?