Levering av masser 

Be om pristilbud

Miljøvennlig håndtering av overskuddsmasser 

Vi i John Myrvang AS tar et aktivt skritt mot miljøvennlig levering av masser for å bli en mer bærekraftig virksomhet. Jord- og steinmasser, som ofte er egnet for gjenvinning, representerer en verdifull ressurs i byggeindustrien. Ved å velge gjenvinning som byggeråstoff eller fyllmasser, reduserer vi behovet for å utvinne nytt materiale, som ofte er en begrenset ressurs. 

Et bærekraftig fokus 

For å sikre en effektiv håndtering av overskuddsmasser, implementerer vi tidlige planer i prosjektfasen. Dette inkluderer strategier for mottaksområder for mellomlagring og identifisering av nærliggende gjenvinningsmuligheter. 
 
Sentrale elementer for vellykket gjenvinning er grundig sortering og god logistikk. Sorteringen tar hensyn til eventuell forurensing, annet avfall og materialegenskapene til ulike jordlag eller steinfraksjoner. Velg John Myrvang AS for en ansvarlig tilnærming til levering av masser, der bærekraft er i fokus. 

Skjema

Ja
Nei

Hvis svaret er JA på de neste 3 spørsmål skal det foreligge analyse før levering:

Ja
Nei
Ja
Nei
Ja
Nei
Ja
Nei
hCaptcha

Ofte stilte spørsmål