Kranbil ved tippebil

Kranbil

Informasjon om kranbilen:

Kranbilen kan løfte en full sekk på ca 1,5 tonn en avstand på ca 7 meter ut fra midten av kranen.

Lastebilen er ca 2,5 meter bred og støttebeinene er plassert bak på lastebilen og går ytterligere ca 2 meter ut fra lastebilen på hver side.

Underlaget må være stabilt slik at ikke støttebeinene synker under løftet.

Kranbilen har nyttelast på ca 10 tonn når den har påmontert kran. Den kan også ha med henger som kan ta ytterligere ca 15 tonn.

0