Taksingel

Taksingel

Vår takstein hentes opp fra breelvavsetning på Ringerike, og er resultatet av naturlig sliping helt siden istiden. Vi leverer ekstremt ren taksingel i BigBags til hele Norge, men jobber primært mot Østlandet. Når vi uthenter taksingel gjøres dette gjennom tørrsikting tre ganger, på denne måten får vi vekk alle finpartiklene, og taksingelen blir klar til utplassering.

Taksingel gir god naturlig drenering på større tak, og et mye ryddigere inntrykk enn eksempelvis udekte takplater eller blikk. Taksingel benyttes oftest på større takflater.

Taksingel er elvestein på 22 – 35 mm, og du kan lese mer om dette her.

Hos oss kan man selv hente eller få levert taksingel

Vi er en stor leverandør av taksingel til hele Norge, spesielt Østlandet. Vi har spesialtilpassede biler, slik at vi kan tippe takstein fra lasteplan over rett i en tob, som videre kan heises opp på tak med heisekran. Vi har også egen tob vi kan ta med når vi leverer takstein.

Alternativt kan man også hente takstein fra våre lager. Vår taksingel leveres i BigBags på en kubikk som veier 1500-1600 kg. Bestilling av taksingel / elvestein i BigBag må gjøres to dager før avhenting.

Vare 313 Mellomsingel N 22-35mm kommer fra Heen Grustak.

0