Steiner

Vare 306 Elvesingel 35/45mm

Om steinen:
Naturlig elvestein i størrelse 35-45mm som er siktet ut av breelvavsetninger fra istiden. Steinene er slipt gjennom millioner av år og ligger nå i våre sandforekomster på Ringerike. Dette er en mellom størrelse av elvesteiner som vi sikter ut. Den er perfekt til bruk til drennering rundt hus eller som pyntesteiner der man måtte ønske det.

Størrelse/Vekt:
Steinen har en diameter på mellom ca 35 mm og 45 mm. Men det kan forekomme avlange steiner som også har en minste diameter på 35-45 mm. Disse steinene blir siktet over en firkant duk som har 50 mm åpning. Varen har en egenvekt på 1,60 tonn pr kubikk.

Dette produktet blir produsert i Heen Grustak

0