Elvesteiner

Vare 308 Hagesingel 8/16mm

Om steinen:

Naturlig elvestein i størrelse 8-16mm som er siktet ut av breelvavsetninger fra istiden. Steinene er slipt gjennom millioner av år og ligger nå i våre sandforekomster på Ringerike. Dette er den minste størrelsen av elvesteiner som vi sikter ut. Den er perfekt til bruk i gangstier i hagen eller som pyntesteiner der man måtte ønske det.
Denne steinen blir også kalt «oldemorsingel», og ligger rundt endel eldre villaer.

Størrelse/Vekt:

Steinen har en diameter på mellom ca 8 mm og 16 mm. Men det kan forekomme avlange steiner som også har en minste diameter på 8-16 mm. Disse steinene blir siktet over en firkant duk som har 18 mm åpning. Varen har en egenvekt på 1,45 tonn pr kubikk.

Dette produktet blir produsert i Heen Grustak

0