Elvestein i forskjellige farger

Vare 309 Singel 16/22mm

Om steinen:

Naturlig elvestein i størrelse 16-22mm som er siktet ut av breelvavsetninger fra istiden. Steinene er slipt gjennom millioner av år og ligger nå i våre sandforekomster på Ringerike. Dette er den nest minste størrelsen av elvesteiner som vi sikter ut. Den er perfekt til bruk i gangstier i hagen eller som pyntesteiner der man måtte ønske det.

Størrelse/Vekt:

Steinen har en diameter på mellom ca 16 mm og 22 mm. Men det kan forekomme avlange steiner som også har en minste diameter på 16-22 mm. Disse steinene blir siktet over en firkant duk som har 24 mm åpning. Varen har en egenvekt på 1,60 tonn pr kubikk.

Dette produktet blir produsert i Heen Grustak

0