Haug med elvesteiner

Vare 315 Elvesingel 60/90mm

Om steinen:

Naturlig elvestein i størrelse 60-90mm som er siktet ut av breelvavsetninger fra istiden. Steinene er slipt gjennom millioner av år og ligger nå i våre sandforekomster på Ringerike. Dette er en av de større av elvesteiner som vi sikter ut. Den er perfekt til bruk til trafostasjoner, bekker, dammer eller som pyntesteiner der man måtte ønske det.
Denne steinen blir også kalt trafostein, og blir brukt i trafogruver under trafostasjonene.

Les mer på Trafostein

Størrelse/Vekt:

Steinen har en diameter på mellom ca 60 mm og 90 mm. Men det kan forekomme avlange steiner som også har en minste diameter på 60-90 mm. Disse steinene blir siktet over en firkant duk som har 100 mm åpning. Varen har en egenvekt på 1,60 tonn pr kubikk.

Dette produktet blir produsert i Heen Grustak

0