Pukk

Vare 422 Pukk K 8-16 mm

Om steinen:

Fjellforekomst av gneis/granitt fra Vestsiden Pukkverk.

Bruksområde:

Grøftepukk, den har mye av samme bruksområde som Vare 418 Pukk K 4-16 mm , men denne er ikke selvkomprimerende.

Størrelse/Vekt:

Steinen har en diameter på mellom ca 8 mm og 16 mm. Men det kan forekomme noen avlange steiner, og tillegg er det også 10% underkorn og 15% overkorn i varen. Varen har en egenvekt på 1,40 tonn pr kubikk.

0