Vestsiden Pukkverk

Vare 432 Samspukk K 0-32 mm f5

Om steinen:

Fjellforekomst av gneis/granitt fra Vestsiden Pukkverk.

Bruksområde:

Brukes til bygging av vei der massen må følge krav fra Statens Vegvesens håndbok 018. Høytraffikerte veier som Europa veier og Riksveier. Inneholder 5% finstoff.

Størrelse/Vekt:

Varen har en størrelse på mellom ca 0 mm og 32mm. Men det kan forekomme noen avlange steiner, og varen kan ha opptil 15% overkorn. Varen har en egenvekt på 1,80 tonn pr kubikk.

0