Grovkult med målestokk

Vare 436 Grovkult K 16-300 mm

Om steinen:

Fjellforekomst av gneis/granitt fra Vestsiden Pukkverk.

Bruksområde:

Brukes til oppbygging av vei, parkeringsplasser, tomter, grov drenering. Brukes ofte innpakket i duk for å hindre at den blander seg med finere tilslag (jord, leire, sand etc).

Størrelse/Vekt:

Steinen har en diameter på mellom ca 16 mm og 300 mm. Men det kan forekomme noen avlange steiner, og tillegg er det også 10% underkorn og 15% overkorn i varen. Varen har en egenvekt på 1,70 tonn pr kubikk.

Denne varen produseres i Vestsiden pukkverk

0