Dekorstein

Vare 617 Dekorstein mørk 4/16mm

Om steinen:

Naturlig elvestein i størrelse 4-16mm som er siktet ut av breelvavsetninger fra istiden. Steinene er slipt gjennom millioner av år og ligger nå i våre sandforekomster på Ringerike. Dette er den minste størrelsen av elvesteiner som vi sikter ut. Den er perfekt til bruk i gangstier i hagen eller som pyntesteiner der man måtte ønske det.
Denne steinen blir også kalt «dekorstein», og er fin å bruke rundt i blomsterbed.

Størrelse/Vekt:

Steinen har en diameter på mellom ca 4 mm og 16 mm. Men det kan forekomme avlange/flate steiner som også har en minste diameter på 4-16 mm. Disse steinene blir siktet over en langspaltet duk som har 20 mm åpning. Varen har en egenvekt på ca 1,45 tonn pr kubikk.

Dette produktet blir produsert i Prestmoen Grustak

0